Beste buurtbewoners,

Zoals in de vorige editie van deze nieuwsbrief werd aangekondigd, heeft Empro op 27 januari een infomoment georganiseerd over de aanvraag tot aanpassing van onze omgevingsvergunning. We wensen de aanwezige buurtbewoners van harte te bedanken voor hun betrokkenheid. Tegelijk beseffen we dat niet iedereen de kans heeft gekregen om aan deze sessie deel te nemen vanwege de huidige coronamaatregelen.
Daarom willen we in deze nieuwsbrief nog eens alles op een rijtje zetten wat de precieze omvang van onze vergunningsaanvraag betreft. Concreet willen we jullie in wat meer detail uitleggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en hoe deze aanpassingen ervoor gaan zorgen dat de nog bestaande geurwaarnemingen straks aanzienlijk zullen verminderen.
Daarnaast bieden we ook graag een antwoord op enkele bezorgdheden die we de voorbije dagen hebben opgevangen om er zeker van te zijn dat jullie correct geïnformeerd worden over de omvang van onze werkzaamheden.
Ten slotte doen we ook nog een warme oproep om onze nieuwe communicatiekanalen in de gaten te houden. Zoals we eerder al hadden aangegeven, willen we jullie frequenter op de hoogte houden van wat we bij Empro doen. Dat doen we sinds kort ook via onze Facebookpagina. Wie dus interesse heeft in onze werkzaamheden, is meer dan welkom om ons nu ook op sociale media te volgen.

Hartelijke groeten,

Vaast Vanoverschelde

 

Infomoment vergunningsaanvraag

Op 27 januari vond het infomoment over de aanvraag van Empro om de bestaande omgevingsvergunning uit te breiden plaats. Tijdens dat infomoment werd toegelicht welke aanpassingen Empro aangevraagd heeft en op welke manier deze de werking van Empro zal veranderen. Het is belangrijk om daarbij te benadrukken dat deze vergunningsaanvraag op geen enkele manier tot een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden zal leiden. Noch wat betreft verwerkings- en opslagcapaciteit, noch wat betreft productiecapaciteit en transportbewegingen.
Om te verduidelijken wat er dan wel precies verandert, zetten we de belangrijkste punten hier nog even op een rijtje.

Nieuwe voorzieningen

In eerste instantie bevat de vergunningsaanvraag enkele ingrepen aan de infrastructuur van onze terreinen. Die ingrepen staan grotendeels in het teken van verdere geurreductie en enkele praktische aanpassingen om de infrastructuur van onze terreinen te verbeteren.

  • De belangrijkste aanpassing betreft de aanbouw van een schouw op de actiefkoolfilters zodat de emissies van onze filters beter verspreid en meer verdund zullen worden. Doordat de emissies dankzij deze schouw in een hogere luchtlaag kunnen geblazen worden, zal de geurimpact die vandaag nog in sommige straten wordt waargenomen verdwijnen.
  • Een tweede aanpassing die we voorzien, is het plaatsen van een nieuwe droger ter vervanging van de huidige droger. Om dat mogelijk te maken, moeten we een nieuw stuk aan onze gebouwen bijbouwen, meerbepaald aan de kant van onze vleeslijn. Het is de bedoeling dat er ter hoogte van dit nieuwe stuk ook een nieuw sas wordt geplaatst met toegang tot onze vleeslijn.
  • Tenslotte is het ook onze intentie om een bijkomend deel van ons terrein te verharden zodat we de wasplaats van onze vrachtwagens kunnen verplaatsen naar de zijkant van ons gebouw. Dat moet voor een betere circulatie van het vrachtverkeer zorgen op onze site.

Actualisatie

Een tweede luik van de vergunningsaanvraag betreft de actualisatie van onze bestaande omgevingsvergunning.
Omdat we onze installaties de voorbije jaren gaandeweg hebben bijgestuurd, willen we de huidige specificaties van de omgevingsvergunning afstemmen op de reële situatie van onze installaties. Dat doen we onder meer in functie van de maatregelen die we in het verleden genomen hebben om de geuruitstoot te beperken. Aanpassingen die in het verleden zijn gebeurd willen we met andere woorden ter volledigheid mee opnemen in de omgevingsvergunning.
Zoals we eerder al benadrukt hebben, gaat dit in géén geval over een capaciteitsuitbreiding van onze bedrijvigheden.

Begeleidingscommissie

Een derde en laatste luik van onze vergunningsaanvraag betreft het oprichten van een begeleidingscommissie.
Concreet houdt zo’n begeleidingscommissie in dat er een gestructureerd overleg komt over de geurproblematiek. Dit houdt in dat een groep van vertegenwoordigers van verschillende bevoegde overheidsdiensten en het gemeentebestuur, samen met een vertegenwoordiger van Empro, enkele externe deskundigen en een buurtbewoner de situatie van nabij opvolgen. De begeleidingscommissie zou dan onder andere op regelmatige basis geurwaarnemingen, uitgevoerde maatregelen, bijsturingen en de gevolgde strategie bespreken. Op basis van die begeleidingscommissie kan Empro doelgericht handelen om eventuele problemen op te lossen.

 

Enkele vragen beantwoord

Als bedrijf zijn we er ons goed van bewust dat een vergunningsaanvraag voor veel vragen zorgt. Daarom proberen we in deze rubriek een aantal vaak voorkomende vragen al even voor jullie te beantwoorden.

Zullen deze aanpassingen voor meer geurhinder zorgen?

Integendeel, het is net de bedoeling om met deze aanpassingen de bestaande geurhinder verder weg te werken. Dankzij een hoge schouw worden eventuele geurconcentraties (geurvlagen) uitgedund vooraleer ze beneden terecht, waardoor deze op leefniveau niet meer voor geurimpact zullen zorgen.

Wordt er in deze vergunningsaanvraag echt nergens een productie-uitbreiding gevraagd?

Neen, we willen hierin heel duidelijk zijn: deze vergunningsaanvraag betreft in geen enkel opzicht een capaciteitsuitbreiding. Buiten de infrastructurele ingrepen die we in deze nieuwsbrief hebben vermeld en die grotendeels gericht zijn op het verder beperken van geuremissies, wordt er op geen enkele manier een productie-uitbreiding gevraagd.

Volgens de vergunningsaanvraag zal Empro straks kobalt lozen in het afvalwater? Is dit niet schadelijk?

Het klopt dat in de vergunningsaanvraag een lozingsnorm voor kobalt wordt aangevraagd.

Om even te duiden van waar dat kobalt afkomstig is: in onze waterzuiveringsinstallatie wordt ijzertrichloride gebruikt, wat een kleine fractie kobalt kan bevatten – dat is eigen aan het product. Het gebruik van ijzertrichloride is een gangbare methode voor het behandelen en reinigen van afvalwater. Het kobalt komt dus niet vrij tijdens ons productieproces, het komt voort uit de exploitatie van onze waterzuiveringsinstallatie. Het bedrijfsafvalwater wordt na zuivering in de Schelde geloosd en zeker niet in het grondwater.

De aangevraagde lozingsnorm voor kobalt is geheel gebruikelijk voor bedrijven met vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties en wordt normaal gezien vergund met gunstig advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). In het geval de VMM van oordeel is dat zo’n lozingsnorm toch voor negatieve effecten zou zorgen, dan wordt de lozingsnorm niet toegekend.

Toch nog een vraag die in deze nieuwsbrief niet werd beantwoord? Laat het ons weten!
info@empro-europe.com
052 37 47 41

 

Empro nu ook online

Naast haar andere werkzaamheden bouwt Empro ook verder aan haar communicatie­kanalen. Sinds kort bestaat er een Facebook-pagina waarop Empro nieuwtjes en dienstmededelingen zal publiceren. Interesse? Volg ons dan op de pagina van
Empro ­Europe NV.

https://www.facebook.com/Empro-Europe-NV-111996414727426

Omdat we nog niet aan iedereen de kans hebben kunnen geven om ook digitaal in te tekenen op onze nieuwsbrief, zullen we een digitaal formulier aan deze nieuwsbrief toevoegen om jullie contacgegevens achter te laten. Indien jullie ook digitaal over onze activiteiten op de hoogte gehouden wensen te worden, vul dan best even dit formuliertje in: https://forms.gle/ciLguXDNQugea3Xd8

Wie geen smartphone heeft, kan ons ook steeds telefonisch bereiken op ons algemeen nummer 052 37 47 41. Laat gerust je contactgegevens achter bij een van onze medewerkers en dan zorgen wij voor de rest.

Geurhinder? Meld het ons!
melding@empro-europe.com
052 37 47 41