Beste buurtbewoner,

Bij Empro Europe zijn we continu bezig met het innoveren en verduurzamen van onze productie.
Na jarenlang onderzoek en testen, kan Empro een breed portfolio aan eindproducten in de markt zetten waaronder producten in vloeibare vorm. Deze zullen onder meer gebruikt worden als biostimulant in de landbouw of als smaakmaker voor petfood.
Aangezien het hier om de afzet van andere eindproducten gaat dient de omgevingsvergunning van Empro aangepast te worden. Er zullen nochtans geen wezenlijke aanpassingen van het bestaande productieproces gebeuren.
Via deze nieuwsbrief wensen we jullie uit te leggen welke aanpassingen we precies voor ogen hebben en welke impact deze aanpassingen op de omgeving hebben.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro


Dezelfde verwerkingscapaciteit maar meer eindproducten

Binnen onze huidige processen worden de grondstoffen steeds gedroogd tot een eindproduct in poedervorm. Door de verdamping van het aanwezige water tijdens het droogproces, ligt het geproduceerde volume tot op heden opmerkelijk lager dan de hoeveelheid aan grondstoffen.
Doordat de nieuwe eindproducten in een vloeibare vorm afgezet worden zullen de grondstoffen echter niet meer zo vergaand gedroogd worden. De laatste droogstap wordt voor deze producten niet meer uitgevoerd. Doordat er hierbij minder water zal verdampen zal een grotere hoeveelheid eindproduct geproduceerd worden. Met dezelfde grondstoffen wordt er dus meer eindproduct gecreëerd.
Daarom moet de opgenomen hoeveelheid eindproduct in de rubriek 2 ‘afvalverwerking’ van onze omgevingsvergunning aangepast worden. In deze rubriek gaat het immers over het volume eindproducten. Zoals uit de nieuwe aanvraag blijkt is er geen uitbreiding in verwerkingscapaciteit gevraagd. Ook blijven dezelfde processtappen (op de droogstap na) behouden. Er zal dus niet meer grondstof verwerkt worden, wel stijgt het potentiele volume eindproduct, aangezien het ook in vloeibare vorm naar de klanten kan verzonden worden. Nu er niet steeds meer gedroogd moet worden betekent dit ook een vermindering in het energieverbruik en vermindert ook de hoeveelheid afvalwater.


Aanpassing indeling rubrieken pluimveevlees

Resten afkomstig van de pluimveevleesverwerking (vellen, beenderen, karkassen, nekken, …) die verwerkt worden voor humane consumptie zijn vergund onder rubriek 45 van de omgevingsvergunning als ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’. Empro of haar leveranciers kunnen er echter voor kiezen om deze producten niet voor humane consumptie te bestemmen maar om deze, te declasseren tot dierlijke bijproducten. Dit op vrijwillige basis of omwille van versheid of economische redenen. De opslag en bewerking van dit pluimveevlees valt dan niet meer onder rubriek 45 ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’ maar zal dan vallen onder rubriek 2 ‘afvalverwerking’. Deze aanpassing aan de rubriekentabel wordt dan ook mee opgenomen in de ingediende vergunningsaanvraag.
Ook hier zal er geen uitbreiding komen van de gebruikte hoeveelheid grondstof, noch zal er een aanpassing zijn van het effectieve productieproces. Dit betreft een loutere vergunningstechnische aanpassing van de rubrieken.


Bouwluik

Zoals u wellicht reeds gemerkt heeft, is de bouw van de vergunde schouw, het sas en het drooglokaal afgerond.
Met de nu voorliggende aanvraag wordt een nieuw stooklokaal en een nieuwe aanvoerhal voor de vleeskant voorzien met gekoelde opslag en doorvoersas. In deze bijkomende hal kan ook de reiniging van de vrachtwagens plaatsvinden, hierdoor zal de impact naar de omgeving verder verminderen.


Opslag producten in vaste tanks

Een laatste luik van de vergunningsaanvraag betreft een verandering voor de opslag van gevaarlijke producten van de water- en luchtzuiveringsinstallaties. Voor de opslag van deze producten zullen er in de toekomst namelijk vast opgestelde tanks gebruikt worden i.p.v. verplaatsbare recipiënten (IBC’s). De opslag in vaste tanks heeft als voordeel dat deze opslag gemakkelijker en veiliger kan plaatsvinden dan in verplaatsbare recipiënten.
Ook wordt er een bovengrondse mazouttank aangevraagd.


Wat zijn biostimulanten?

Een van onze nieuwe vloeibare producten zijn biostimulanten Dit zijn heel kleine eiwitten die door planten kunnen opgenomen worden en deze wapenen tegen allerhande vormen van stress zoals hitte en droogte. Een soort vitaminen voor planten. Met de biostimulant die Empro produceert behaalden akkerbouwers de voorbije 3 seizoenen met slechts 15 liter van dit product gemiddeld 4.1 ton extra aardappelen per hectare. Komend jaar is het onze ambitie om zo’n 200 ton biostimulant te produceren, indien allemaal toegepast op aardappelen zou dit dus 55.000 ton extra aardappelen betekenen!

Meer weten? Neem een kijkje op www.aphasol.com


Wat bij vragen of opmerkingen?

Indien er over de vergunningsaanvraag vragen of opmerkingen zijn, kan u ons altijd contacteren via 052 37 47 41 op info@empro-europe.com.

Naar gelang uw vraag of opmerking, kan deze per mail, telefonisch of via een plaatsbezoek uitgeklaard worden. Wij staan u graag te woord en staan open voor bijkomende suggesties.