Een minimale en aanvaardbare impact blijft onze drijfveer. Maar we sluiten niet uit dat, ondanks al onze investeringen en inspanningen, een calamiteit, bijvoorbeeld een uitval van één van onze systemen, kan gebeuren waardoor er geurhinder zou ontstaan. Deze waarnemingen mogen meteen rechtstreeks gemeld worden via ons meldpunt zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen. We streven er dan ook naar om meldingen onmiddellijk aan te pakken om zo de impact zo beperkt mogelijk te houden. U kan ons bereiken op +32 52 37 47 41 of via melding@empro-europe.com.