Beste buurtbewoner,

Het is onze ambitie om de geurimpact in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Met deze brief willen we je graag verder informeren over onze dagelijkse inspanningen.

Extra maatregelen tegen geurhinder

Empro gaat steeds actief op zoek naar manieren om geurimpact te beperken. Zo hebben we reeds een aantal bijkomende geurbeperkende maatregelen genomen sinds de recente vergunningsprocedures:

  • Extra geurafzuigingen in bepaalde productieruimtes, zodat er minder geur vrijkomt bij het openen van poorten
  • Extra geurafzuigingen op onze tanks, zodat er geen verdringingslucht vrijkomt in de omgeving
  • De installatie van een aanvoersas, waardoor er minder geur vrijkomt bij het lossen van grondstoffen

Momenteel zijn we druk bezig met de uitvoering van de volgende maatregel:

  • De bouw van een 35 meter hoge schouw, waardoor de gezuiverde lucht op een hoger niveau uitgestoten zal worden. Dat zal ervoor zorgen dat de lucht – en dus de geur – aanzienlijk verdund wordt en nauwelijks meer waarneembaar zal zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden). De eerste 10 meter van deze schouw is recent in gebruik genomen, wat volgens de modelleringen van de deskundigen al een groot verschil met zich gaat meebrengen.

Onaangekondigde geurwaarnemingen via ‘snuffelploegen’

Empro wordt ondersteund door OLFASCAN, een professioneel team van erkende deskundigen inzake lucht en geur. Zij voeren onaangekondigde geurwaarnemingen uit in de omgeving en rapporteren hun objectieve bevindingen aan ons én de overheid.

We trekken er ook dagelijks zelf op uit om geurwaarnemingen te doen. Op die manier kunnen we de situatie voortdurend monitoren en optimaliseren.

Snelle & transparante behandeling van geurklachten

Als wij een geurklacht ontvangen, trachten we onmiddellijk een medewerker ter plaatse te sturen om een geurwaarneming te doen Zo proberen we de oorzaak te achterhalen en een oplossing te zoeken. Ook als we op het moment van onze waarnemingen geen probleem vaststellen, nemen we de melding mee in onze algemene evaluatie en verbetertrajecten. Na de behandeling ervan krijgt de melder feedback met onze bevindingen.

Met vriendelijke groeten,
Vaast Vanoverschelde
Zaakvoerder van Empro