We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Beste buurtbewoner,

Zoals u weet kan Empro haar activiteiten terug opstarten. We hebben kosten noch moeite gespaard om ons innovatieve bedrijf verder te integreren in het industriegebied en de omliggende leefomgeving zo minimaal mogelijk te storen. Na de opstart van onze hoogtechnologische innovatieprocessen hebben we inderdaad in samenspraak en op advies van externe deskundigen moeten bijsturen. 

Heropstart dankzij succesvolle geurbeperkende maatregelen

Op 9 juli werden de vergunningen van ons bedrijf geschorst, alhoewel de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie dit niet had geadviseerd. De commissie volgde het eindrapport van de geurdeskundigen waarin staat dat de vele aanpassingen hebben geleid tot een aanvaardbare situatie.

De minister eiste echter nog bijkomende zekerheden over de impact op de omgeving, meer bepaald van de waterzuivering en het openen van de poorten aan de aanvoerhal. Al meer dan 2 maanden geleden zijn deze bijkomende zekerheden door Empro gegeven en aanvaard door afdeling Handhaving. Toch konden we onze activiteiten niet herstarten, hetgeen voor ons onbegrijpelijk was en is.

Waarnemingen bij normale productie

Hiervoor heeft de afdeling Handhaving in de periode voorafgaand aan 5 augustus 2020 uitgebreide waarnemingen uitgevoerd bij een normale productie.

Zij hebben vastgesteld dat deze bronnen niet (meer) hinderlijk waren.
Zij schreven aan de minister:

  • Van de waterzuivering is er een amper waarneembare geur die slechts kortstondig en met een zwakke intensiteit wordt ervaren
  • Wanneer de poort aan de aanvoerhal opengaat, is er zelfs geen geur waarneembaar

Dit bewijst dat onze investeringen vruchten afwerpen. De situatie met de aanwezige technologie wordt door de overheden bij goed beheer als niet storend bevonden. Het blijft echter belangrijk dat we de investeringen van zeer nabij opvolgen en monitoren zodat deze goed blijven werken.

Maximaal engagement voor de toekomst

Sinds kort zijn we opnieuw opgestart. We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te blijven leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij deze een oproep en onze waardering om meldingen ook onmiddellijk en rechtstreeks aan ons te richten. We zijn volop bezig met de verdere uitbouw van een extern opvolgsysteem van onze luchtzuiveringen. Dit is belangrijk voor ons en voor de omgeving aangezien we niet de enige bron zijn van mogelijke hinder in de omgeving. Op deze manier kunnen we telkens een correct antwoord bezorgen op een geformuleerde klacht.

We hopen dat we samen met jullie kunnen blijven inzetten op een circulaire economie en een duurzamere wereld. We kunnen geen garantie bieden dat we nooit hinder veroorzaken of 100% geurvrij exploiteren, maar we zullen wel alle inspanningen leveren om de hinder te beperken en aanvaardbaar te houden.

Hoe zuivert Empro de lucht?

In deze video ontdekt u welke technieken ons bedrijf gebruikt om de emissies te beperken.