Beste omwonende ,

Uiteraard kent u ons bedrijf. We recupereren eiwitten en produceren hiermee herbruikbare voedingstoffen voor een duurzame landbouw en visserij, zoals bijvoorbeeld voeding voor dieren.

Ons bedrijf ligt in het industrieterrein Hoogveld waar ook nog andere bedrijven gelegen zijn. Samen met hen en met de buurt ijveren we voor een minimale impact.

Maar elk productieproces kent zijn uitdagingen. En wanneer je aan de basis werkt met reststromen van andere bedrijven is het uiteraard een extra uitdaging om de hinder voor de omgeving te beperken.

Ondanks al onze voorzorgen hebben we dit bij de start van ons bedrijf gemerkt waarbij buurtbewoners klaagden over de geurhinder. Onze ambitie was en is om hier telkens direct oplossingen voor te zoeken. Niettemin verontschuldigen we ons voor het ongemak dat ervaren werd door onze bedrijvigheid.

Daarom vinden we het uiterst belangrijk om maximaal te investeren in de allerbeste technologieën om geurhinder tot een minimum te beperken. Naast onze sterke investeringen van de afgelopen jaren blijven we elke dag opnieuw inzetten om onze geur te reduceren en te monitoren. Alleen op deze manier kunnen we kort op de bal spelen en investeringen bijsturen indien nodig.

Maar het blijft natuurlijk niet alleen bij onze eigen monitoring. De input en feedback van onze buurtgenoten is onontbeerlijk in de strijd tegen hinder. Daarom willen we iedereen oproepen om elke opmerking van hinder onmiddellijk te signaleren op ons meldpunt.

Alle meldingen worden geëvalueerd en besproken met onze externe deskundigen.

Zo willen we luisteren naar u, beste buurtbewoner. En zo hopen we onze duurzame productie verder te zetten met volledige aandacht voor uw levenskwaliteit.

Same op zoek naar oplossingen!

Bemerkt u geurhinder? Meld het ons onmiddellijk! Schrijf u ook in voor onze digitale nieuwsbrief via melding@empro-europe.com